TOTES LES ENTRADES

Què podem fer els serveis socials bàsics davant les drogodependències?

L’any 1998 vaig tenir l’oportunitat de col·laborar junt amb d’altres professionals de serveis socials d’arreu de Catalunya en l’elaboració d’aquesta Guia amb l’objectiu d’oferir un instrument de suport i proper a la realitat, que respongués a les necessitats dels professionals dels serveis socials bàsics en relació amb l’atenció a les drogodependències.

TREBALL DE CARRER: Una proposta metodològica per a l’acció socioeducativa de l’educador social d’Atenció Primària.

     Tot i que aquest treball sobre metodologia del treball de carrer data de l’any 2.001, crec que pot ser de molta utilitat per a les educadores i educadors que segueixen intervenint en medi obert des de la proximitat en els espais propis dels nostres infants i joves. En el mateix vaig tractar de sistematitzar tota la meva pràctica professional que vaig iniciar a la Part Alta de Tarragona i vaig continuar al municipi de Constantí. Consta de 2 parts: Marc conceptual i proposta de model d’intervenció per a l’atenció primària.

skateboarder-388977_1920

Us deixo aquest treball a la vostra disposició que podeu descarregar i utilitzar lliurement amb finalitats no comercials.

TREBALL CARRER: Una proposta metodològica per a l’acció socioeducativa de l’educador social d’Atenció Primària.

PATIMENT INFANTIL en les relacions conflictives de parella

 

fills al mig

 

En la nostra societat cada cop són més freqüents els processos de separació i divorci. El divorci augmenta en les societats democràtiques perquè  tant les dones com els homes tenen unes expectatives de satisfacció més elevades en el matrimoni que en les societats més tradicionals. Les parelles se divorcien perquè no poden suportar una relació que una, o ambdues parts, considera fracassada. Tot divorci implica un trencament, una ruptura, tant a nivell personal com familiar, que es fa més difícil de superar quan hi ha fills. En podem pensar el que vulguem, podem qüestionar els actuals models familiars, els valors predominants, la manca de compromís, o be al contrari, acceptar que no hi ha res de permanent i que és un pas necessari perquè els membres de la família  puguin sortir del conflicte i recuperar la seva estabilitat. Pensem el que pensem, el divorci està aquí, amb tots les dificultats que planteja.  El divorci és un procés que planteja tres problemes principals: La situació afectiva de la parella (conjugalitat); la custòdia dels fills (parentalitat) i la economia (divisió dels bens i la renta). A tot això li hem d’afegir dos dificultats derivades: el trencament de l’organització familiar i les peculiaritats del procés judicial. Masses fronts perquè, com caldria desitjar, els divorcis es portin a terme d’una manera amistosa i civilitzada. La primera realitat que cal reconèixer en un divorci és que tothom pateix. La segona: que no hi han innocents ni culpables.  La tercera, que la parella i els fills solen necessitar suport extern: legal, psicològic i socioeducatiu.

dibujete     Els patiments i els trastorns que causen les ruptures conflictives són demolidors per als infants i sovint desmboquen en una situació de maltractament. Els pares se centren en el seu conflicte i en les seves pròpies necessitats. Els infants, en molts casos son manipulats i utilitzats com a munició per a fer mal a l’altre en aquesta batalla que mai guanya ningú i en la que tothom perd. El desenvolupament de les nenes i els nens resta compromès i un garbuix d’emocions negatives com la ràbia, la por, l’angoixa, la culpa, la tristesa se apodera dels seus cossos i les seves ments.

     Els tipus de trastorns més freqüents que s’observen en aquests infants són: Regressions, por a l’abandonament, ansietat, aïllament, depressió, apatia, escàs interès per a les activitats quotidianes, agressivitat i negativisme desafiant, hiperactivitat, dificultats d’atenció, disminució del rendiment acadèmic… En els adolescents, de vegades s’observa una sexualització excessiva, dependència cap a tòxics i conductes disocials. El grau de patiment dels infants dependrà bàsicament de tres factors: la seva situació personal i familiar en l’etapa anterior a la ruptura, la intensitat del conflicte i el temps de durada.

     Per a finalitzar l’entrada, us deixo els enllaços de la campanya de sensibilització: “Aprende a separarte” de l’Ajuntament d’Algeciras. A través dels vídeos podem identificar el punt de vista dels infants i reconèixer posicions tant de mares com a mares que ens resulten quotidianes en la seva ineptitud per afrontar positivament la resolució de les seves diferències.

Vídeo “Niñez”     –     Vídeo “Infancia”     –      Vídeo “Adolescencia”

Vídeo “Aprende a separarte 1”(punt de vista de la mare)

Vídeo “Aprende a separarte 2” (punt de vista del pare)

DUOLINGO

Duolingo és una excel·lent aplicació gratuïta “on line” per a l’aprenentatge d’ idiomes. Pots fer l’aprenentatge en diferents nivells i en diversitat de llengües: anglès, francès, portuguès,alemany i italià. El programa funciona de manera similar a un joc i l’aprenentatge és veritablement addictiu i motivador.

duolingoEls continguts es divideixen en unitats temàtiques, cada resposta correcta et fa avançar en una barra de progrés fins acabar el tema, quan fas una errada la barra retrocedeix. Quan completes una lliçó guanyes punts d’experiència i “lingots”.El lingot és una espècie de moneda que et permet protegir ratxes, jugar a doble o res si mantens la ratxa, fer pràctiques contrarellotge, desbloquejar unitats especials, “tunejar la teva mascota”.Pot parlar, escoltar, llegir i escriure. El programa et dona retroalimentació del teu rendiment, progrés i fluïdesa adquirida en l’ idioma. Si vols pots fer tests per comprovar el teu nivell i amb un cost baix obtenir una certificació del teu grau de coneixements

Vídeo explicatiu

Accés a Duolingo

The Leap

Guió, disseny i direcció de Karel van Bellingen

Curt impressionant sobre un futur que tenim força proper. Una història d’immigració i explotació que deix una porta oberta a l’esperança.

Fotograma The Leap
Fotograma The Leap

Sinopsi:

És l’any 2.069. Una dècada després del seu descobriment, New Earth ,queda oberta a la humanitat. Fer el salt cap aquest nou món meravellós es converteix en el somni de milions de persones. Però com sempre molts desafortunats no disposen dels diners suficients per a permetre’s aquest viatge i arrisquen la vida intentant entrar il·legalment a bord de naus de càrrega. La IPMA (Administració Interplanetària d’Immigració) s’ocupa d’impedir el tràfec il·legal  de immigrants a escala còsmica.

Quinze anys després, Jacobs Reiss, un veterà i “cremat” policia de la IPMA, té una fatal trobada amb una prostituta víctima d’una xarxa de tracta de blanques. Una trobada que l’obliga a enfrontar-se i resoldre un capítol fosc del seu passat.

Versió Original.Sense subtítols.

No es apte per a menors. Hi ha  escenes de violència explícita.

Accés al curt a Vimeo

LES COMPETÈNCIES DE L’EDUCADOR@ SOCIAL

Podem estructurar les competències de l’Educador@ Social en tres grans blocs:

A) Una sèrie de coneixements específics i uns conceptes instrumentals que serveixin com a marc de referència a la seva intervenció. Un SABER que s’ubica en la Pedagogia tot i que s’ha de complementar amb aportacions provinents del camp de la Sociologia i la Psicologia. La Formació ha de ser flexible, amplia i plural. Els Continguts bàsics referencials de l’Educador poden resumir-se de la següent forma:

– Teoria Socioeducativa.

– Teoria Curricular.

– Disseny i Avaluació de Programes.

– Coneixement del Medi Socioeducatiu.

– Coneixement del Subjecte d’intervenció.

– Educació Cívica i Ètica.

educadora

B) Uns instruments tècnics – que no necessàriament s’emmarquen en la Pedagogia – que orientin la intervenció educativa. Un SABER FER que es pot recollir de la següent manera:

– Tècniques de planificació i gestió.

– Tècniques de treball socioeducatiu individualitzat.

– Tècniques d’orientació social comunitària,

– Tècniques de comunicació interpersonal i de grup.

– Tècniques d’investigació Social.

– Tècniques d’Avaluació i Supervisió Social.

C) Unes aptituds personals; un SABER SER i un SABER ESTAR que esdevé una dimensió essencial en l’Educador Social i que el pot definir corn un simple intermediari pel control social o bé com un agent de canvi. Dins d’aquestes característiques les més importants que podríem enumerar son:

La capacitat per crear situacions de contacte i de relació. La seva potencialitat educativa es basa en la qualitat i vitalitat de les experiències que pugui generar i de la  proximitat  que pugui establir amb la relació amb l’educand.

L’Empatia, que es defineix com la capacitat de relacionar-se funcionalment amb l’usuari i amb el medi, essent capaç? de situar-se sota el seu punt de vista. Aquesta capacitat empàtica es fonamenta amb la consideració i el respecte per l’educand. Bujalance (323,1988) ressalta a aquest respecte “ com a base de la relació/…/ vol dir acceptar a l’altre en la dificultat, comprendre’I i oferir-li els aspectes positius de la seva vida, de la seva historia, així com oferint-li els seus elements propis perquè descobreixi en ell la seva pròpia capacitat i actitud de respectar”

L’autenticitat que es basa en la sinceritat, en la transparència de les intencions i en el sentit ètic de les actuacions. El fet de treballar amb subjectes amb situació de dificultat requereix que sigui mereixedor de confiança, per possibilitar una relació igualitària ha de defugir del paternalisme o la prepotència presentant-se tal com es; amb els seus aspectes positius i amb las seves debilitats.

La Disponibilitat. Aquesta es materialitza gracies a la voluntat de servei, la sensibilitat i l’entrega. El temps de l’educador ha de ser un “temps laboral” obert a les persones i la comunitat per la qui treballa, aquest s’ha de prioritzar sobre ocupacions que signifiquin un allunyament d’aquesta realitat.

Un tarannà cooperatiu. L’educador ha de treballar amb grups pel que respecta als usuaris i en el sí d’un Equip pel que respecta als professionals. Aquesta capacitat per treballar en equip s’ha de complementar amb l’obertura i la flexibilitat.

reunio

La paciència. Sense la qual pot intentar precipitar resultats sense respectar la situació particular d’uns educands amb situacions problematitzades. L’educador ha de ser capaç de realitzar-se professionalment assumint les limitacions que li imposa la realitat en la que està immers.

L’exigència personal li serà necessària per no rutinitzar la seva tasca i ampliar l’horitzó d’aprenentatge.

La Polivalència. Ja que el seu exercici eminentment comunitari implica una multiplicitat de funciona i de rols. L’educador ha de ser capaç d’adaptar-se tant a les tasques, com al pas del temps, com en els diferents espais d’actuació.

La Creativitat, sense la que difícilment podrà trobar solucions als problemes que se li plantegin i en situacions en las que malauradament s’haurà de moure en una incipient manca de recursos.

La Racionalitat. La mateixa es necessària perquè pugui elaborar totes les experiències i orientar-les cap uns objectius. “L’experiència per l’experiència” no té sentit en l’educador que ha de ser capaç d’analitzar la seva praxis i transformar els moments de relació en la vida comunitària.

L’Estabilitat psicològica. L’Educador ha de ser capaç de conviure amb situacions problemàtiques, de contradicció i de conflicte sense que les mateixes alterin el seu equilibri personal.

CLASSCRAFT

Classcraft és un recurs on line que ofereix un interessant suport als mestres i educadors per a motivar als seus alumnes en l’aprenentatge. Mitjançant un joc de rol i un sistema de recompenses i conseqüències facilita la cooperació, la responsabilitat, el rendiment acadèmic i l’empatia. Està pensat pel context d’aula amb alumnes de secundària però crec que perfectament es pot aplicar també a entorns d’educació no formal. Cal estar familiaritzat amb la mecànica dels jocs de rols però la informació que es proporciona al web és suficient per poder aplicar-lo amb un temps raonable d’aprenentatge.Per cert: Es gratuït!

Accés a Classcraft

EL BOSQUE ENCANTADO

Una proposta atraient pels que no es vulguin gastar dinerets és la que ens fa la “Asociación Española contra el Càncer” el joc on line “El Bosque Encantado”:  http://www.elbosqueencantado.aecc.es que permet jugar a 5 infants alhora i també jugar amb grup (es necessita un dinamitzador del joc). Aquesta última possibilitat el fa especialment recomanable per jugar-hi en centres oberts, ludoteques o altres projectes d’educació en el lleure. El joc incorpora activitats de prevenció de la salut (tabac, alcohol i drogues).

Captura de la
Captura de la “careta”inicial del joc

En el “Bosque encantado” ens movem en un tauler de joc on hi han habitants màgics, castells abandonats, elfs, fades. Les diferents activitats permeten que l’infant relacioni les seves emocions amb les situacions que les provoquen, expressi les seves necessitats i estats emocionals i que sigui capaç d’acceptar i controlar tant les més positives com les negatives. Jo hi he estat jugant una estoneta i en un no res m’he tornat més empàtic! Per això us faig arribar la referència!